Vigdis
1943
INNHOLD:
Vigdis er datter til Jens Bjørkeli som er lærer og kirkesanger i Nordbygden. Hun er en vakker livsglad pike på 20 år, og føler trang til å more seg sammen med bygdens øvrige ungdom. Dette liker ikke de strenge foreldrene hennes, de er redde for at hun skal ødelegge ryktet sitt. Og det viser seg at deres frykt ikke er ugrunnet, for folk i bygda har alt begynt å skravle om den lettsindige dattera til kirkesangeren. Men Vigdis har ikke vært lettsindig. Hun har nok av og til flirtet litt med jevnaldrende gutter, men innlatt seg med dem har hun ikke. Foreldrene prøver å få henne med på kristelige møter, men hun lurer seg alltid unna. Det har hun også gjort idag, og foreldrene mistenker tjenestejenta Kari for å stå i ledetog med Vigdis. Vigdis oppsøker Anders Moen. Han er glad i henne, men hun elsker en annen. Det er doktor Victor Falck Vigdis elsker. Men hun forteller det ikke til noen, for Falck er forlovet med Gerda Storm. Det er dans på storgården Nordby. I orkesteret deltar skogsarbeider Anton Stubberudstuen og skomaker Jeremiassen. Når Anton har fått seg noen drammer, er han ikke vanskelig å få til å synge. Vigdis er til stede sammen med Anders fordi Harald har vært nærgående. Falck har vært på sykebesøk oppe i Nordbygden. Vigdis har gjemt seg i bilen hans, og da han oppdager henne spør han hvem hun er. Men etter en stund begynner de å kysse. Reisen til Nordbygden har tatt lang tid, og da legen kommer tilbake fatter hans forlovede mistanke. En nødløgn redder imidlertid situasjonen. Noen dager senere er det misjonsmøte i ungdomslokalet. Vigdis har blitt med foreldrene dit. Anton står utenfor sammen med noen gutter. Han har fått for mye og drikke og de narrer ham til å gå inn og dirigere forsamlingen. Vigdis greier imidlertid å få Anton ut, og hun følger ham hjem. Ni måneder senere føder Vigdis en sønn. Hun nekter å oppgi hvem som er far til barnet. Jeremiassen tror det er Anton, og han får Anton til å underskrive på det. Det blir farskapssak, og Jeremiassen er oppnevnt som verge for barnet. Han har forlangt blodprøve og innfinner seg på legekontoret med sakens parter og med barnet. Vigdis har i mellomtiden stukket av. Jeremiassen mener at Anton og barnet ligner på hverandre, men doktoren er i tvil. Jeremiassen prøver å lokke ut av Berit Bråten hvem hun tror er far til barnet. Til slutt varsler Jeremiassen sorenskriveren om at det er Nordby som er far til barnet. Men Nordby er død da det blir avsagt dom i farskapssaken. Han var en av byens rikeste menn, og han har blitt dømt som far. Vigdis er den eneste som vet at dommen ikke er riktig. Men sorenskriverfullmektigen har oppdaget at det er hans venn doktor Falck som er faren til barnet. Og Vigdis og Victor Falck skaper et hjem sammen. (Fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Norge
Regi:
Helge Lunde
Manus:
Helge Lunde
Litterært forelegg:
Albert Wiesener (Vigdis og hennes barns fedre [roman, 1931])
Foto:
Reidar Lund
Fotostab:
Ragnar Sørensen (Kameraassistent)
Komponist:
Ludvig Mathias Lindeman (Millom bakkar og berg [melodi])
Ludvig Mathias Lindeman (No livnar det i lundar [melodi])
Jolly Kramer-Johansen (Kjærringa passer på meg [melodi])
Jolly Kramer-Johansen (Vigdis' reinlender [melodi])
Jolly Kramer-Johansen (Vigdis' vals [melodi])
Musikalsk ansvarlig:
Jolly Kramer-Johansen (Orkesterleder)
Tekstforfatter (musikk):
Per Kvist (Kjærringa passer på meg)
Ivar Aasen (Millom bakkar og berg [melodi])
Jolly Kramer-Johansen (Vigdis' vals [melodi])
Elias Blix (No livnar det i lundar [melodi])
Klipp:
Olav Engebretsen
Scenografi:
Kaare Hegle (Arkitekt)
Alf Bye (Dekoratør)
Script:
Hjørdis Heise
Sminke:
Vera Hall
Lyd:
Robert Heuch
Skuespillere:
Edith Carlmar
Fridtjof Mjøen (Victor Falck, lege)
Arvid Nilssen (Anton Stubberudstuen, skogsarbeider)
Eva Sletto (Vigdis, Bjørkelis datter)
Eva Strøm Aastorp (Berit Bråten, småbrukerdatter)
Haakon Arnold (protokollføreren)
Ragna Breda (søster av Nordby)
Oscar Egede-Nissen (mann på dansetilstelning)
Turid Haaland (søster av Nordby)
Vegard Hall
Tulla Hauge (Kari, tjenestejente på Bjørkeli)
Joachim Holst-Jensen (P.P. Jeremiassen, skomaker)
Henki Kolstad (Erik Borgan, sorenskriverfullmektig)
Dagmar Myhrvold (jordmoren)
Lisbeth Nyborg (en småbrukerkone)
Pehr Qværnstrøm (rettsvitnet)
Bjørg Riiser-Larsen (Gerda Storm, Falcks forlovede)
Folkman Schaanning (predikanten)
Vivi Schøyen (barpike)
Liv Uchermann Selmer (Minda Bjørkeli, Jens Bjørkelis hustru)
Harald Heide Steen (Anders Moen, skogsarbeider)
Guri Stormoen (Olga Stubberudstuen, Antons kone)
Thomas Thomassen (sorenskriveren)
Lars Tvinde (Jens Bjørkeli, lærer og kirkesanger)
Synnøve Øian (Harald Nordbys venninne)
Øyvind Øyen (Harald Nordby, storbonde)
Produksjonsselskap:
Skandia Produksjon
Produksjonsledelse/-stab:
Arthur Barking (Inspisient)
Edith Carlmar (Administrasjon)
Erling Carlsen (Inspisient)
Premiere:
02.08.1943
Lengde:
1 t. 34 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Svart/hvitt
Lydfilm
Distribusjon:
Triangel Film AS (Senere kinodistribusjon)
Skandia Film (Første kinodistribusjon)
Elysfilm (Senere kinodistribusjon)