Same Jakki
1957
INNHOLD:
En fargerik skildring av samefolkets kamp mot en mektig natur. Handlingen utspilles mot et panorama av skiftende scenerier fra en forunderlig landsdel som hittil har vært en ukjent verden for størstedelen av Norges befolkning - med en story som er bygget på virkelige tildragelser fra samenes liv. (Fra annonse)
Produksjonsland:
Norge
Andre titler:
Lapland calendar
Regi:
Per Høst
Registab:
Anders Pentha (Replikkinstruksjon)
Anders Pentha (Regiassistent)
Manus:
Per Høst
Foto:
Mattis Mathiesen
Per Høst
Fotostab:
Hans Hvide Bang (Supplerende foto)
Erling Brunborg (Supplerende foto)
Sverre M. Fjelstad (Supplerende foto)
Komponist:
Christian Hartmann
Dirigent:
Sverre Bergh
Klipp:
Per Høst
Olav Engebretsen
Titus Vibe-Müller
Skuespillere:
Karen Anna Logje (Rauna)
Jon Luoso (Heika)
Matti Mikkel Sara (Matti Mikkel)
Klemet Veimel (Nilas)
Produksjonsselskap:
Per Høst Film AS
Produksjonsledelse/-stab:
Per Høst (Produksjonsleder)
Premiere:
21.03.1957
Lengde:
1 t. 30 min.
Genre:
Dokumentarfilm
Kategori:
Farger
Lydfilm
Distribusjon:
Kinografen Film (Kinodistribusjon)
Bakgrunnsinformasjon:
Ørnulv Vorren (Vitenskapelig konsulent)
Aage Pleym (Vitenskapelig konsulent)
Gruppe - musikk:
Kringkastingsorkesteret (Orkester)
NRK. Kringkastingsorkesteret