Glimt fra New York og den norske koloni
1931
INNHOLD:
En reisefilm i 6 avdelinger. "Stavangerfjord"s ankomst til Brooklyn. New Yorks skyskrapere. Wall Street, verdens største finanssentrum. Broadway, hvor 2 millioner mennesker ferdes hver dag. Chinatown. Gjennom hovedkvarteret for New Yorks 2 millioner jøder. Holland-tunnelen og den norske ingeniør Ole Singstad. New Yorks største hotell- og teaterdistrikt. Broadway ved natt. 5th Avenue, New Yorks millionærstrøk. Empire State Building, verdens høyeste bygning. På undergrunnen i New York. Harlem. En reise opp Hudson River. Sing Sing. Brooklyn Bridge. Norway House. Den norske sjømannskirke. Det norske sjømannshjem. Kransenedleggelse ved Grieg-bysten i Prospect Park. Det norske hospitalet. Trefoldighetskirken, hvor flere hundre norske barn kommer ut fra søndagsskolen. Bilder fra avisene Nordisk Tidende og Norgesposten. Hjørnesteinsnedleggelse ved Vor Frelsers kirke. Bondeungdomslaget bygger hytte ved Lake Telemark. 5th Avenue Bay Bridge, nordmennenes Karl Johans gate. Et besøk i Vang studio. På flytur over New York. En hilsen fra Gamlehjemmet. Barnehjemmet. 17. mai festligheter i Ulmer Park. Coney Island. Den 5. internasjonale livbåtkapproing på New Yorks havn. "Stavangerfjord"s avgang fra Brooklyn. (Fra programheftet)
Produksjonsland:
Norge
Andre titler:
Glimpses from New York and the Norwegian colony
Foto:
Michael Leirvik
Klipp:
Michael Leirvik
Produsent:
Michael Leirvik
Premiere:
28.10.1931
Genre:
Dokumentarfilm
Kategori:
Tintet og/eller tonet
Stumfilm