Formynderne
1978
INNHOLD:
Else Alver er malerinne, det er syv år før hun gifter seg og blir Else Kant. Reaksjonen fra publikum tyder på at hun ikke maler de bildene folk vil ha, men de hun vil male selv. Så blir hun gift og får barn. I det ytre er ekteskapet vellykket, men det konstante presset hun opplever gjennom dobbeltrollen som mor/husmor og malerinne tærer kraftig på kreftene. Natten er den eneste tiden hun har å male på, og etter hvert melder søvnløsheten seg. Samtidig plages hun av en nervøs hoste. Hun trenger hvile, og blir enig med sin mann at hun bør legges inn noen dager for å få litt ro. Full av tillitt møter hun professor Hieronimus, som hun tror skal bli en redningsmann. Men møtet med hospitalet blir et voldsomt sjokk for Else. Sterkt psykisk syke pasienter omgir henne på alle kanter. Og professor Hieronimus åpenbarer seg raskt som en moralens vokter, som vil befri samfunnet for brysomme husmødre med kunstnertemperament. Han vil benytte alle midler for å ydmyke henne. Etter 25 dager blir Else overført til St. Jørgen, et offentlig hospital. Professor Hieronimus har anbefalt at hun skal bli der et år. Men både overlegen og forstanderinnen skjønner at det ikke er noe i veien med Elses forstand. Da hun blir utskrevet, tar Else farvel med sin mann. Hun kan ikke leve med et menneske som helt og holdent kunne overlate henne i professor Hieronimus' hender. (Fra filmens informasjonsblad)
Produksjonsland:
Norge
Regi:
Nicole Macé
Manus:
Nicole Macé
Litterært forelegg:
Amalie Skram (På St. Jørgen [roman, 1895])
Amalie Skram (Professor Hieronimus [roman, 1895])
Foto:
Paul René Roestad
Jan Alnæs (B-foto)
Komponist:
Synne Skouen
Klipp:
Edith Toreg
Scenografi:
Sven Wickman (Dekorasjoner)
Rekvisitter:
Dag Alveberg
Petter Borgli
Kostymer:
Wenche Petersen
Script:
Kirsten Bryhni
Sminke:
Erik Laursen
Lyd:
Jacob Trier
Skuespillere:
Odd Furøy (Knut Kant)
Vibeke Løkkeberg (Else Kant)
Sigve Bøe (kandidaten)
Vibeke Falk (frøken Hall)
Gunhild Grünfeld (vaskehjelpen)
Marit Hamdahl (frøken Thorgren)
Peder Hamdahl (Tage)
Eva Von Hanno (Madonna-Hansen)
Sverre Hansen (overlegen)
Veslemøy Haslund (frøken Stenberg)
Karin Haugen (nonnen)
Mona Hofland (grevinnen)
Unn Vibeke Hol (frøken Thomsen)
Knut Husebø (reservelegen)
Elna Kimmestad (konen)
Trini Austin Lund (frøken Suenson)
Karin Macé (Inger)
Ragnhild Nygaard (Belle Holm)
Eva Opaker (fru Syvert)
Bjørg Pahle (barselpasienten)
Carl Frederik Prytz (galleridirektøren)
Helge Reiss (professor Hieronimus)
Siri Rom (bestemor)
Dag Sandvik (bærer)
Tone Schwarzott (frøken Schrader)
Marie Louise Tank (Caroline Hein)
Per Tofte (Tvede, doktor)
Aasta Voss (fru Hoff)
Produksjonsselskap:
Norsk Film AS
Produksjonsledelse/-stab:
Harald Ohrvik (Produksjonssjef)
Odd Ween (Produksjonsleder)
Innspillingsledelse/-stab:
Anniken Lindaas Kolstad (Innspillingsleder)
Premiere:
10.02.1978
Lengde:
1 t. 43 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Farger
Lydfilm
Annen funksjon:
Kari Rolfsen (Tegninger og malerier)