Krypskyttere
1982
INNHOLD:
Martin, en gutt fra bygda hvor skytefeltet er plassert, finner en dag en ihjelskutt sau i skytefeltet. Bygdefolket, som bestrider skogeierens eiendomsrett og mener at området er en del av allemanns eie, blir opprørt og går til aksjon mot skogeieren og forsvaret. Martin, som er inne til militærtjeneste, blir utkommandert på skyteøvelse sammen med troppen sin. Bygdefolket, med Martins egen far i spissen, oppfordrer forsvaret og soldatene til å avstå fra å bruke skytefeltet inntil eiendomsforholdet er rettslig avklart. I den situasjonen blir Martin og de øvrige soldatenes lojalitet og samvittighet satt på en hard prøve. Skal Martin være lojal mot bygdelaget og nekte ordre, eller skal han underkaste seg den disiplin og lojalitet som militæret krever av sine soldater? (Fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Norge
Regi:
Hans Otto Nicolayssen
Registab:
Trond Gaute Lockertsen (Regi.ass)
Manus:
Hans Otto Nicolayssen
Foto:
Halvor Næss
Fotostab:
Sigve Endresen (B-foto)
Hallgrim Ødegård (B-foto)
Fotograf (stillbilder):
Kjersti Alver
Komponist:
Hans Rotmo
Jo Tore Bæverfjord
Klipp:
Bjørn Breigutu
Sigve Endresen (Klippass)
Rekvisitter:
Per Mørk
Hege Palm (Dekor/rekvisitter)
Øyvind Gulliksen (Dekor og rekvisitter)
Kostymer:
Kari Elfstedt (Kostymesjef)
Eirin Olsen (kostymeass)
Script:
Anne-Marie Nørholm
Sminke:
June Paalgard
Anne Marie Stølen (Sminkeass?)
Lyd:
Tom Matsen (Lydmix)
Kari Nytrø (Lyd.ass)
Jacob Trier
Skuespillere:
Jo Tore Bæverfjord (Jo-Tore, soldat)
Roy Bjørnstad (Olaf Buer)
Jens Bolling (Arthur Skjolden)
Hayes Burnett (lieutenant Jones)
Erling Engh (soldat)
Odd Furøy (Torp, lensmann)
Nils Gaup (Kåre, soldat)
Anne Mette Grønland (Lise)
David A. Grønli (Karl Holt)
Jon Eivind Gullord (Martin Buer, soldat)
Per Gørvell (Alf Sørensen, soldat)
Knut Haugmark (sersjant Halvorsen)
Erik Hivju (sersjant Berg)
Bjarne Hjelde (løytnant Solberg)
Kim Kalsås (Toni, soldat)
Svein Roger Karlsen (soldat)
Lasse Kolsrud (Tom Torgersen, soldat)
Eli-Anne Linnestad (journalisten)
Hans Kr. Medlien (Åmund Gardslie)
Karen Randers-Pehrson (Gudrun)
Hans Rotmo (Bent Tangen, soldat)
Hans Jacob Sand (soldat)
Bob Sherman (major Streufert)
Espen Skjønberg (Tandberg)
Håkon Sparre (Tore)
Kjell Stormoen (oberstløytnant Strand)
Karl Sundby (Knut, Lie, soldat)
Unni Torgersen (Turid)
Eldar Vågan (Johan)
Jan Fredrik Varden (major Hagen)
Hans Kristian Østbye (soldat)
Produksjonsselskap:
Norsk Film AS
Produksjonsledelse/-stab:
Erik M. Disch
Kirsten Bryhni (Produksjonsleder)
Kirsten Bryhni
Hilde Berg
Innspillingsledelse/-stab:
Aamund Johannesen
Arve Figenschow
Premiere:
27.08.1982
Lengde:
1 t. 19 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Svart/hvitt
Lydfilm
Gruppe - musikk:
Milorg Blues Band
Annen funksjon:
Nidaros lydstudio (Musikkstudio)
Statens filmsentral (Labratorium)