De dødes tjern
1958
INNHOLD:
Seks Oslomennesker er underveis med toget til en skogsbygd i Østerdalen. Det er kriminalforfatteren Bernhard Borge og hans kone Sonja, psykoanalytikeren Kai Bugge, tidsskriftredaktøren Gabriel Mørk, juristen Harald Gran og hans forlovede Liljan Werner. De vil avlegge Liljans bror Bjørn et besøk. Bjørn Werner har nylig skaffet seg en gammel hytte dypt inne i Østerdalsskogene, og bor nå der oppe alene med sin hund for å gå på jakt. I nærheten av hytta ligger et tjern som det knytter seg et gammelt sagn til. En gang i forrige århundre utspilte det seg et morddrama her: En mann drepte sin søster og hennes elsker og druknet seg i tjernet etterpå. Siden het det seg at alle som oppholdet seg på åstedet, det vil si i morderens hytte blir besatt av et underlig dragsug: De tvinges til å drukne seg i tjernet. Da vennene kommer opp til hytta, viser det seg at Bjørn Werner er forsvunnet. Senere finner man liket av hans jakthund på tjernbredden, alt tyder på at han er blitt offer for det selsomme dragsuget. Selskapet slår seg til i huset og foresetter seg å oppklare mysteriet, men snart later det til at de selv blir utsatt for den gåtefulle, dragende makten i De dødes tjern. En natt går Liljan i søvne mot vannet, og blir reddet i siste øyeblikk idet hun skal til å kaste seg ut. Senere blir en annen av selskapet funnet druknet. Har begivenhetene en naturlig forklaring, eller står man overfor noe som trosser alle kjente naturlover? Sjelelegen Kai Bugge søker å trenge til bunns i gåten ved den moderne psykologis midler. Hele tiden utkjempes det en åndelig duell mellom ham og den okkult interesserte Gabriel Mørk, som hevder at man her har å gjøre med et ekte oversanselig fenomen. Handlingen har en overraskende avslutning hvor begge parter får det siste ord, så og si. Bugge leverer en psykologisk forklaring som synes å dekke fakta. Men i filmens siste sekund skjer det noe som også later til å bekrefte Mørks sluttreplikk: "Mennesket er omgitt av en veldig natt ...". (Fra programheftet)
Produksjonsland:
Norge
Regi:
Kåre Bergstrøm
Manus:
Kåre Bergstrøm
Litterært forelegg:
André Bjerke (De dødes tjern [roman])
Foto:
Ragnar Sørensen
Fotostab:
Hans Nord (Fotoassistent)
Gunnar Syvertsen
Fotograf (stillbilder):
Per Cedergren
Komponist:
Gunnar Sønstevold
Instrumentalist:
Ørnulf Gulbrandsen (Fløyte)
Arne Novang (Cello)
Oscar Harlem (Harpe)
Klipp:
Olav Engebretsen
Scenografi:
Grethe Hejer (Arkitekt)
H.C. Hansen (Dekoratør)
Rekvisitter:
Thorleif Tranby
Script:
Grethe Dahl
Sminke:
Ingvald Bredangen
Lyd:
Arne Holm
Skuespillere:
Bjørg Engh (Sonja, Bernhard Borges kone)
Henny Moan (Liljan Werner)
André Bjerke (Gabriel Mørk, skribent og okkultist)
Henki Kolstad (Bernhard Borge, kriminalforfatter)
Per Lillo-Stenberg (Bjørn Werner, Liljans bror)
Erling Lindahl (Kai Bugge, psykolog)
Georg Richter (Harald Gran, kriminolog)
Leif Sommerstad (Tore Gråvik, gjenferd)
Inger Teien (Eva, Bjørns venninne)
Øyvind Øyen (Bråten, lensmann)
Produksjonsselskap:
Norsk Film AS
Produksjonsledelse/-stab:
Bjarne Stokland (Produksjonsleder)
Premiere:
17.12.1958
Lengde:
1 t. 15 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Svart/hvitt
Lydfilm
Distribusjon:
Kommunenes filmcentral (Kinodistribusjon)
Annen funksjon:
Trygve Rasmussen
Thor Jonny Johannessen