Hans Nielsen Hauge
1961
INNHOLD:
Danmark 1804. Det er kronprins Frederik som regjerer. Kongen har vært syk i flere år, og han ber kansellipresident Kaas foredra saken Hans Nielsen Hauge, de seneste rapporter fra Norge har gjort ham urolig. Og kansellipresidenten kan fortelle at den beryktede religiøse fanatiker og svermer Hans Nielsen Hauge har anstiftet så meget opprørsk tilbøyelighet blant almuen i Norge at landets sikkerhet synes truet. Det er kommet en rekke alvorlige anklager mot Hauge fra høyere geistlige og juridiske autoriteter i Norge. En rapport fra Kristiansand kan fortelle at almuen følger Hans Nielsen Hauge så blindt at den lar seg franarre alt den eier og at han nedbryter respekten for Statens og Kirkens autoriteter. Kansellipresidenten ender sin fremstilling med å foreslå at det blir utstedt kongelig arrestordre mot Hans Nielsen Hauge og at denne ordre straks blir tilstilt alle stiftsamtmenn, amtmenn, biskoper, politimestre, sorenskrivere og lensmenn i Norges rike. Det varer ikke lenge før en lensmann får tak i ham og fører ham til Christiania (Oslo), hvor han blir innsatt i en fyllearrest og får skrive-, lese- og besøksforbud. Etter noen måneder blir han fremstilt for en undersøkelseskommisjon som ikke er glad for det bundne mandat den har fått: Hans Nielsen Hauge skal dømmes. (Fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Norge
Regi:
Kåre Bergstrøm
Registab:
Bjørn Breigutu (Regiassistent)
Manus:
Colbjørn Helander
Foto:
Sverre Bergli
Fotostab:
Hans Nord (Fotoassistent)
Kjell Sander (Fotoassistent)
Komponist:
Jolly Kramer-Johansen
Klipp:
Bjørn Breigutu
Scenografi:
Grethe Hejer (Arkitekt)
H.C. Hansen (Dekorasjoner)
Kostymer:
Ada Skolmen
Kai Rasch
Script:
Lise Grepp
Kirsten Kaurin Bohwim
Sminke:
Ingvald Bredangen
Nils Nittel
Lyd:
Arne Holm
Kaare Myhrbraaten (Lydassistent)
Skuespillere:
Preben Lerdorff Rye (Kong Fredrik 6.)
Per Sunderland (Hans Nielsen Hauge)
Harald Aimarsen (en bonde)
Oscar Amundsen (fogd Radich i Moss og Tune)
Eilif Armand (bokbinder Lange i Bergen)
Haakon Arnold (politimannen)
Beate Berntsen (serveringsdame i klubben)
John Birkehoel (fangevokter)
Wilfred Breistrand (løytnant i Fredrikstad)
Erik Brekke (kusken)
Hans Coucheron-Aamot (Aars, sorenskriver)
Oscar Egede-Nissen (fange i fyllearresten)
John Eide (sanger utenfor fengslet)
Helge Essmar (fengselsdirektøren i Christiania)
Lauritz Falk (Blom, justisråd)
Tore Foss (politimester Wulfsberg)
Arvid Furulund (suppeutdeleren)
Jens Gunderssen (Peter Collett, assessor)
Ulf Gustavsen (Mikkel Nielsen Hauge som gutt)
Egil Hagen (mannen med nyhetene i klubben)
Sverre Hansen (handelsmann i Bergen)
Olafr Havrevold (sogneprest Seeberg i Tune)
Egil Hjorth-Jenssen (boktrykker i Christiania)
Thor Hjorth-Jenssen (lensmann Gram på Eiker)
Randi Holst-Jensen (damen først i matkøen)
Ola Isene (bypresident Lausen Bull)
Ellen Iversen (kone på svalgangen)
Ola B. Johannessen (fange i fyllearresten)
Lasse Kolstad (lensmann Ole Nielsen Hauge)
Jolly Kramer-Johansen (vekteren)
Einar Nic. Kristensen (faren til guttene)
Lars Kristensen (Hans Nielsen Hauge som gutt)
Bernt Erik Larssen (doktor Müller)
Erik Lassen (mannen på vognen)
Gunnar Lauring (kansellipresident Kaas)
Per Lillo-Stenberg (dommer Hans Hagerup Falbe)
Erling Lindahl (amtmann Hoffgaard i Smålenene)
Lothar Lindtner (kjøpmann i Bergen)
Egil Lorck (fange i fyllearresten)
Leidulv Lothe (sanger utenfor fengslet)
Georg Løkkeberg (biskop Schønheyder)
Fridtjof Mjøen (slottsprest Pavels i Christiania)
Harald Myhrbraaten (fangevokter)
Rolf Nannestad (fange)
Ole-Jørgen Nilsen (sersjant i Fredrikstad)
Nils Nittel (mann på svalgangen)
Teddy (Theodor) Nordgreen (politimester i Bergen)
Rolf Nordland (rettsskriver og sekretær)
Ragnar Olason (fangevokter)
Carl Lauritz Børseth Rasmussen (biskop Nordahl Brun)
Helge Reiss (overrettsprokurator Lumholtz)
Ingolf Rogde (fogd Kreydahl i Lillesand)
Rolf Sand (skreppekaren)
Ragnar Schreiner (fange)
Aud Schønemann (kone på svalgangen)
Espen Skjønberg (Mikkel Nielsen Hauge)
Ada Skolmen (kona)
Alfred Solaas (sogneprest Urdahl i Tune)
Astrid Sommer (en bondekone)
Harald Heide Steen (Bjørnstadbonden)
Henrik Anker Steen (sogneprest Feiermann i Fredrikstad)
Siv Stokland (bondens datter Ragnhild)
Svend Svendsen (leieboeren)
Rolf Søder (bonde ved en landevei)
Roy Thorsrud (lensmannsdrengen)
Stevelin Urdahl (naboen)
Kåre Wicklund (mannen først i matkøen)
Carsten Winger (rådmann Ludvig Ingstad)
Produksjonsselskap:
Norsk Film AS
Produksjonsledelse/-stab:
Bjarne Stokland (Produksjonssjef)
Premiere:
04.10.1961
Lengde:
1 t. 33 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Svart/hvitt
Lydfilm
Distribusjon:
Kommunenes filmcentral (Senere kinodistribusjon)
Fotorama (Første kinodistribusjon)