Skadeskutt
1951
INNHOLD:
Arkitekt Einar Wang lever i et tilsynelatende lykkelig ekteskap med sin kone Else, men de savner det å være foreldre. Det er uvisst hvilken årsak barnløsheten kan tilskrives, men det som er sikkert er at Einar i sin ungdom mistet en kjæreste som følge av en uheldig abort; hun døde. Einar lider selvsagt sterkt under dette; han føler seg sågar som en morder, og det hele utvikler seg til en depresjon; en sinnslidelse. Han forsøker å begå selvmord, men reddes i siste liten og legges inn på asyl. Her undergår han samtidens moderne behandling, og viser en viss fremgang. Parets nære venn og lege, dr. Rolf Lunde, betror Else at Einar er blitt steril, noe ikke engang Einar vet, men overlegen på asylet har en idé om at bare Einar blir far, så vil han bli helt frisk. Else bestemmer seg for å la seg kunstig befrukte av Rolf, og deretter la Einar tro at barnet er hans eget. Når Einar kommer ut av asylet, er han så lykkelig, men etter hvert kommer frykten for at barnet, lille Einar, skal ha arvet hans sinnslidelse. Dette blir hans død, og nesten barnets også. (Redigert fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Norge
Regi:
Edith Carlmar
Manus:
Otto Carlmar (Dreiebok)
Victor Borg (Originalmanus)
Litterært forelegg:
Victor Borg (Filmfortelling)
Foto:
Per Gunnar Jonson (Sjefsfotograf)
Fotostab:
Mattis Mathiesen (Kameraoperatør)
Komponist:
Sverre Bergh
Musikalsk ansvarlig:
Øivind Bergh (Dirigent)
Klipp:
Olav Engebretsen
Scenografi:
Alexey Zaitzow (Arkitekt, produksjonstegner)
Gerd Leegaard (Dekorasjonsmaler)
Script:
Fritze Kiær Nilsen
Lyd:
Fritz Gebhardt
Per Hernæs
Skuespillere:
Eva Bergh (Else Wang, Einars kone)
Sverre Andersen (barkeeperen)
Nona Bækken (fru Aasen, pasient)
Brita Bigum (Liv, sykesøster)
Otto Carlmar (direktøren for A/S Boligbygg)
Veronica Foyn Christensen (Inger, sykesøster)
Svend von Düring (Sandberg, pasient)
Daggen Dybberg (Wangs kontordame)
Oscar Egede-Nissen (reservelegen på 6. avdeling)
Kåre Hegseth (Enger, doktor)
Egil Hjorth-Jenssen (Andersen, pasient)
Gunnar Hjorth-Jenssen (Falk, arkitekt)
Levor Lie (Nordlie, ingeniør)
Lilly Larson Lund (kvinnelegen)
Sigrun Otto (Elses mor)
Arne Riis (ingeniør Holst)
Astri Rogstad (søster Aud)
Agathe Rynning ("barnepiken", pasient)
Gunnar Simenstad (Rolf Lunde, doktor)
Alfhild Stormoen (Wangs tante)
Anders W Sundby (overlegen på 6. avdeling)
N. Tinholt (Karlsen, pleier)
Einar Vaage (asyldirektøren)
Klara Wang (oversøster)
Ragnvald Wingar (alkoholikeren)
Carsten Winger (Einar Wang, arkitekt)
Tore Winger (en arbeider)
Ingrid Øvre (frøken Brun, pasient)
Produksjonsselskap:
Carlmar Film AS
Produsent:
Otto Carlmar
Premiere:
27.08.1951
Lengde:
1 t. 34 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Svart/hvitt
Lydfilm
Distribusjon:
Fotorama