Morderen uten ansikt
1936
INNHOLD:
Godseier oberst Holgers datter, Irene, er forlovet med rittmester Rye. En rekke tragiske hendelser inntreffer på oberstens gård. Først blir rittmesteren til sin store forbauselse nektet adgang til oberstens hus, og like etter følger et mord. Rittmester Rye tilkaller sin venn, Asbjørn Krag, som oppdager at obersten er gjenstand for et stygt utpresningsforsøk. Utpresseren blir imidlertid en natt myrdet, og mistanken samler seg om rittmesteren. Det lykkes imidlertid Asbjørn Krag å bevise at vennen er uskyldig, og at morderen er en sirkushest som tilhører rittmesteren. Denne hesten har tidligere opptrådt i manesjen med et nummer hvor den var dressert til å sparke en mann i gul regnfrakk, og mordet var den ulykkelige følge av hestens dressur. (Fra Norsk film gjennom 35 år)
Produksjonsland:
Norge
Regi:
Leif Sinding
Registab:
Titus Vibe-Müller (regiassistent)
Manus:
Leif Sinding
Litterært forelegg:
Sven Elvestad (Morderen uten ansigt [roman, 1913])
Foto:
Ernst Westerberg
Ernst Westerberg
Fotostab:
Titus Vibe-Müller (Kameraassistent)
Komponist:
Willie Vieth
Klipp:
Leif Sinding
Scenografi:
Baard Hjelde (Arkitekt)
Sminke:
Titus Vibe-Müller
Lyd:
Carsten N. Wilskow
Anders Djurberg
Skuespillere:
Bias Bernhoft (Asbjørn Krag)
Else Heiberg (Irene Holger)
Finn Bernhoft (Hansen, forvalter)
Sophus Dahl (Brenne, detektiv)
Else Grieg Halvorsen (Anna, pike hos obersten)
Johs. Jensen (Bomann, sakfører)
Leif Juster (butikkassistenten)
Steinar Jøraandstad (Rye, rittmester)
Arne Kleve (lensmannen)
David Knudsen (Holger, oberst og godseier)
Leif Norder (Lund, sorenskriverfullmektig)
Lisbeth Nyborg (Handelsmann Bergs kone)
Eugen Skjønberg (Andresen, forvalter)
Carl Struve (Berge, landhandler)
Produksjonsselskap:
Merkur Film (AS Merkur Produksjon)
Produksjonsledelse/-stab:
Arne Nørholm (Produksjonsleder)
Håkon Nørholm (førsteinspesient)
Premiere:
26.12.1936
Lengde:
1 t. 21 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Svart/hvitt
Lydfilm
Distribusjon:
Kommunenes filmcentral (Første kinodistribusjon)