Hvor fartøy flyte kan
1948
INNHOLD:
Den Norske Handelsflåtes innsats under 2. verdenskrig. Stoffet filmen vesentlig bygger på ble tatt opp under krigen av en rekke norske filmfotografer som fulgte våre skuter på alle hav og til invasjonsstrendene i Afrika og Europa. Til dette materialet kommer så opptak gjort av engelske og amerikanske filmfotografer. Foruten alle bildene av livet til sjøs kommer så opptak av livet på land, fra sjømannsklubbene, hvilehjemmene og fra Nortraships virksomhet. En del bilder har ikke kunnet tas i det øyeblikket det hendte. Mange scener har derfor måttet rekonstrueres - dels under krigen, dels etterpå. Blant de mange rekonstruerte scenene er det en som er av særlig interesse. Det er det berømte møtet i Åndalsnes april 1940 mellom den engelske admiral Vinant og den norske regjering. Det var under dette møtet at regjeringen stilte hele den norske handelsflåten til de alliertes disposisjon. Scenen er rekonstruert i England under krigen og alle de medvirkende i scenen er de som opprinnelig var med. (Fra Norsk Filmblad 7-8 1948)
Produksjonsland:
Norge
Manus:
Eiliv Odde Hauge
Foto:
Pat Gay
Kåre Bergstrøm
Osmund Borrodale
Reinhold Eriksen
Fred Monclair
Gunnar Melle
Bredo Lind
Per Gunnar Jonson
Roald Jøraandstad
Komponist:
Gunnar Sønstevold (Musikk:)
Klipp:
Bengt Sommerschield (Montasje)
Reporter/kommentator:
Henki Kolstad
Produksjonsselskap:
Norsk Opplysningsfilm
Produsent:
Rolf W. Popp
Premiere:
06.09.1948
Lengde:
0 t. 45 min.
Genre:
Dokumentarfilm
Kategori:
Svart/hvitt
Lydfilm
Distribusjon:
Norsk Opplysningsfilm (Kinodistribusjon)