Nasjonalbiblioteket   English
Sankthansfest
1947
INNHOLD:
Morten Kruse er en prest uten holdepunkter, og uten de pengene han engang tjente på farens krambod. Han er en av dem som hverken har noe eller er noe. Ved å slå an en ny tone på prekestolen oppdager han imidlertid plutselig at han kan få folket med seg. Og så har Kruse igjen fått et holdepunkt - uten penger, men med Gud i lommen. Han vinner mektig gjenklang og utvikler seg snart til å bli en tyrannisk leder av menneskesjeler. Den unge Christian Frederik Garman og bankkassereren Thomas Randulf har imidlertid munterheten fra den gamle tiden i seg, og vantrives i Kruses by. Sammen med Holck, fullmektigen hos amtmannen, beslutter de å vekke folket, de vil lage en folkefest Sankt Hans aften, en fest med dans, musikk og billig bevertning. Kjøpmann Ellingsen blir også med da han hører festen skal være for de små i samfunnet, det lag han selv kommer fra. Løvdahl som spiser nådens brød hos Morten Kruse som redaktør i avisen hans "Sandhedsvidnet", er imidlertid betenkt. Hva vil Kruse si? Men Kruse er imidlertid på prekereise, og forberedelsene til festen går sin gang. Den mektige banksjef Christensen og amtmannen tvinger seg plass i komiteen i den tro at Kruse har sanksjonert festen. Klubbens vertinne, Madam Blomgreen, sier seg villig til å stå for bevertningen sammen med sin vakre datter Constance, og litt etter litt begynner byen å glede seg. Fattigungene står med nesen klemt inntil kjøpmann Ellingsens vindu for å se på de gode sakene til festen. Håndverkernes sangkor øver seg med liv og lyst under hattemaker Sørensens ledelse, og omsetningen stiger i politibetjent Iversens og hans fem døtres lille butikk for pyntesaker. Kruse blir imidlertid underrettet av tilhengerne sine, Kaninene som de kalles, og vender tilbake. Og så begynner undergravningsarbeidet. En etter en faller de fra i festkomiteen. Randulf og Hock mister stillingene sine, det spennende kjærlighetsforholdet mellom Randulf og Constance blir ødelagt, og tilslutt er folkefesten bare en lettsindig drøm som alle skynder seg å jage bort. (Fra filmens programhefte)
Produksjonsland:
Norge
Regi:
Toralf Sandø
Registab:
Harald Ottho (Regiassistent)
Manus:
Victor Borg
Toralf Sandø
Per Schrøder-Nilsen
Litterært forelegg:
Alexander L. Kielland (Sankt Hans fest [roman])
Foto:
Per Gunnar Jonson
Fotostab:
Sverre Bergli (Stillsfotograf)
Finn Bergan (Fotografassistent)
Lys:
Kaare Løwing (Lysmester)
Komponist:
Gunnar Sønstevold
Klipp:
Olav Engebretsen
Scenografi:
Vera Hall (Sminkør)
Baard Hjelde (Arkitekt)
Bjarne Bunes (Rekvisitør)
Odd Rohde (Dekoratør)
H.C. Hansen (Dekoratør)
Ellinor Ibsen (Interiør)
Script:
Hjørdis Heise
Sminke:
Chris Erichsen jr.
Lyd:
Aga-Baltic (Lydsystem)
Skuespillere:
Tore Foss (Morten Kruse, presten)
Jon Lennart Mjøen (Thomas Randulf)
Henrik Aasekjær (Doppe, presten)
Gudrun Barlaup (fru Fredrikke Kruse)
Sofie Bernhoft (gamle fru Kruse)
Lalla Carlsen (madam Blomgreen)
Ingeborg Cook (Mine)
Kristen Dahl (Ellingsen, kjøpmann)
Erling Drangsholt (Christensen, banksjef)
Johannes Eckhoff (Christian Frederik Garman)
Helge Essmar (Abraham Løvdahl)
Erna Frivold (Trine)
Else-Merete Heiberg (Constance Blomgren)
Alfred Helgeby (Brennevinshandleren)
Sonja Helgeby (fru Clara Løvdahl)
Nanna Hellesen (Fine)
Egil Hjorth-Jenssen (Peder Pedersen)
Erling Holck (Helligvik)
Sigurd Magnussøn (Amtmannen)
Mossik Mathiesen (frøken Christensen)
Finn Mehlum (Simon Taskeland)
Sonja Mjøen (fru Clara Løvdahl)
August Mowinckel-Nilsen (Løvdahl, professor)
Sigrun Otto (fru Christensen)
Rita Røren (Theodora Ellingsen)
Elsa Sandø (fru Ellingsen)
Toralf Sandø (Iversen, politibetjent)
Aud Schønemann (Marte)
Vivi Schøyen (Bine)
Ulf Selmer (Sørensen, hattemaker)
Kirsten Sørlie (Sara)
Kari Tandberg (Gine)
Signe Voss (en kone)
Anne-Lise Wang (Emma Sørensen)
Grethe Westberg (Cecilie Ellingsen)
Kåre Wicklund (en arbeider)
Claus Wiese (Holck, kandidat)
Produksjonsselskap:
Snorre-film
Produsent:
Mossik Mathiesen (Produksjonsassistent)
Produksjonsledelse/-stab:
Toralf Sandø (Produksjonsleder)
Rigmor Hansson Rodin (Produksjonsassistent)
Premiere:
07.04.1947
Lengde:
1 t. 28 min.
Genre:
Spillefilm
Kategori:
Svart/hvitt
Lydfilm
Distribusjon:
Snorre-film (Kinodistribusjon)
Annen funksjon:
Kommunenes filmcentral (Laboratorium)
Norsk Film AS (Atelier)