Nasjonalbiblioteket   English
 
 Søk  Om filmografien 
Norsk filmografi er Nasjonalbibliotekets filmdatabase. Basen inneholder informasjon om alle norske langfilmer som har gått på kino eller som har blitt laget med tanke på kinovisning. Som langfilmer regnes både spillefilmer, animasjonsfilmer og dokumentarfilmer. Lengden på filmene kan variere betraktelig, men hovedkriteriet er at de har blitt laget for å bli vist som hovedfilm i et offentlig tilgjengelig kinoprogram, eller i nyere tid også på DVD og Blu-ray Disc. Filmer eller serier som kun har blitt vist på fjernsyn er ikke inkludert her. Før rundt 1920 var lengden på filmene betydelig kortere enn i dag, så de tidligste korte fiksjonsfilmene er også inkludert i databasen. Basen inneholder også en mindre del av andre typer lange filmer som har gått på kino, som kompilasjonsfilmer, politiske opplysningsfilmer, foredragsfilmer, reklamefilmer og informasjonsfilmer. En norsk film er i hovedsak film som produsert av et norsk selskap, hvor dette selskapet (eller selskapene) er hovedprodusent på filmen. Basen vil likevel inkludere en del filmer samprodusert med utlandet, hvor norske selskaper eller personer har en betydelig del av innsatsen i framstillingen av filmene. Sekundære samproduksjoner hvor kun norsk kapital og liten norsk kunstnerisk innsats er involvert, vil i første omgang ikke bli inkludert. Filmografien vil bestrebe seg på også å være oppdatert på de aller nyeste filmene som har hatt premiere, men inkluderer foreløpig ikke informasjon om filmer som er under produksjon og ikke har blitt vist offentlig. Siden vil være under konstant endring, ikke minst på grunn av et stort antall nye filmer som kommer til, men også fordi det vil være aktuelt for oss å vurdere å inkludere eldre filmer som tidligere ikke er tatt med, eller ny og forbedret informasjon om de enkelte filmene som allerede er nevnt. Ved starten inneholder basen informasjon om rundt 1000 filmer. Informasjonen som presenteres her er hentet blant annet fra det arbeidet som lå til grunn for boka Filmen i Norge. Norske kinofilmer gjennom 100 år (1995) Oslo: Ad Notam Gyldendal. Andre viktige kilder er Norsk film gjennom 35 år [1943] Oslo: Centralforlaget og Norsk filmografi 1908‒1979 (1980) Oslo: NKFF & NFI, samt Nasjonalbibliotekets dokumentasjonsarkiv for norske filmer. Norsk filmografi ble lanseret i midten av oktober 2013. Filmografiens redaksjon har siden da kontrollert basen for mangler og eventuelle feil, og sørger stadig for en oppdatering og fornyelse av innholdet. Merk at bildematerialet på sidene ligger ikke ute til fri benyttelse, og vi gjør oppmerksom på at eventuell bruk av bilder må klareres av rettighetshavere. Informasjonen i basen vil ikke være statisk, men vil være under regelmessig forandring. Det vil også kunne gjelde utvalget av filmer som redaksjonen til en hver tid vil inkludere i en slik base. Kontakt gjerne redaksjonen for kommentarer og feil: filmografi@nb.no