Asbjørnsen

Peter Christen Asbjørnsen
(1812–1885)

 1812
Født 15. januar i Christiania

 1826–1827
Artiumskurs i Norderhov. Ble venner med Jørgen Moe

 1833–1838
Samlet inn eventyr og sagn

 1837
Inngikk avtale med Jørgen Moe om å utgi norske eventyr sammen

 1837
Første eventyr publisert i Nor, En Billedbok for den norske Ungdom

 1838–1839
Billed-Magazin for Børn. Utgiver og bidragsyter, bl.a. med teksten «Norske Skiløbere»

 1841–1844
Norske Folkeventyr, samlede ved P.C. Asbjørnsen og Jørgen Moe. 4 hefter

 1845
Norske Huldre-Eventyr og Folkesagn. Første Samling

 1856
Bidro som zoolog og sjøstjerneforsker i Fauna littoralis Norvegiae

 1860
Forstmester i Trøndelag

 1861
Introduserte Darwins utviklingslære for norske lesere i månedsskriftet Budstikken

 1864
Utga kokeboken Fornuftigt Madstel
under pseudonymet Clemens Bonifacius

 1864–76
Leder av statens torvdriftsundersøkelser

Skiven er guulrød av Farve, mørkere i Midten, lysere udad og ophøiede Knuder. Armene have en klar lys zinoberartet Coralfarve …

Asbjørnsen om sjøstjernen Brisinga endecacnemos i Fauna littoralis Norvegiae, Bergen 1856

Norske Folkeventyr, samlede ved P.C. Asbjørnsen og Jørgen Moe (1841–44)
Fra 1841 til 1844 kom Asbjørnsen og Moes norske folkeeventyr ut i en egen publikasjon på Johan Dahls forlag. Utstyrsmessig var disse beskjedne utgivelser og står i sterk kontrast til Asbjørnsens senere publikasjoner som var langt mer forseggjorte.

Norske Folke- og Huldre-Eventyr (1879)
Den første gjennomillustrerte utgaven av Asbjørnsen og Moes eventyr, med bidrag fra mange kjente norske kunstnere. Boken ble utgitt på et dansk forlag. Dette ble sterkt kritisert fra norsk hold.

Fornuftigt Madstel. En tidsmæssig Koge- og Husholdningsbog (1865)
Asbjørnsen var en allsidig mann. Ikke alle er like kjent med at han i 1865 utga en bok om fornuftig matstell under pseudonymet Clemens Bonifacius på Steensballe forlag i Christiania.

Naturhistorie for Børn (1844) Texten omarbeidet af P. Chr. Asbjørnsen
Asbjørnsen var også en anerkjent zoolog, blant annet for sine studier av mollusker i Christianiafjorden og for oppdagelsen av sjøstjernen Brisinga endecacnemos.  I 1844 omarbeidet han teksten til en naturhistorie for barn med 300 «smukke Afbildninger».

Asbjørnsenselskapet
Asbjørnsenselskapet har som formål å fremme kjennskapen til alle sider ved Peter Christen Asbjørnsens liv, virke og forfatterskap, og selskapet står også som utgiver av årsskriftet Juletræet.