Eventyr

Eventyr

Det er tre viktige ting å huske på når det gjelder eventyr. For det første har det en egen plass i den europeiske litteraturhistorien, som en romantisk vending mot muntlig overleverte sagn og lokalt mytestoff. For det andre moderniserte de norske folkeeventyrene det dansk-norske skriftspråket. Sist, men ikke minst, viste de litteraturvitenskapelige studiene av eventyret på begynnelsen av forrige århundre at eventyret er en sjanger med internasjonal lovmessighet og universell oppbygning. Uansett hvor du kommer fra kan du kjenne deg igjen i et eventyr. Hvilke eventyr får fram trollet i deg?

Når verden går meg imot, og det unnlater den sjelden å gjøre når det gis noen leilighet til det, har jeg stetse funnet meg vel ved å ta en friluftsvandring som demper for min smule bekymring og uro.

              «Kvernsagn»

Brødrene Grimm, Utvalgte eventyr, 1914
Asbjørnsen oversatte utvalgte eventyr fra brødrene Grimms samling tyske folkeeventyr, en samling som hadde inspirert Asbjørnsen og Moe i deres arbeid med de norske folkeeventyrene.

Det norske folkeeventyret. Fra folkediktning til nasjonalkultur, 1998
Studiet av folkeeventyret strekker seg helt tilbake til dets folkloristiske opprinnelse. Ørnulf Hodnes faglige innføring Det norske folkeeventyret er et bra sted å begynne eventyrstudiene.

Dag Solstad om eventyr og prosamodernisme
Eventyret har alltid inspirert norsk skjønnlitteratur. I artikkelen «Norsk prosa – europeisk modernisme» fra 1966, som opprinnelig sto i det første nummeret av tidsskriftet Profil i 1966, tar Dag Solstad til orde for en ny norsk prosamodernisme basert på eventyrets hjemlige tradisjoner.

Erotiske folkeeventyr, 1996
Ikke alle eventyr er like pyntelige. Asbjørnsen og Moe samlet også inn folkelige fortellinger på grensen mot det usømmelige. Denne tredje utgaven av Erotiske folkeeventyr i utvalg og med innledning av Oddbjørg Høgset ble utgitt på Universitetsforlaget i 1996.

Pandekagen, (188?)
Hvem har ikke lyst på pannekake? På 1880-tallet ga Cammermeyer forlag i Kristiania ut flere eventyr i serien «Alb. Cammermeyers Serie af nye Billedbøger». Pandekagen var nummer 6 i serien.