Moe

Jørgen Moe (1813–1882)

 1813
Født 22. april i Hole, Buskerud

 1826–1830
Artiumskurs i Norderhov. Ble venn med Peter Christen Asbjørnsen

 1837
Inngikk avtale med Peter Christen Asbjørnsen om å utgi norske eventyr sammen og begynte å samle inn eventyr og sagn

 1839
Teologisk embetseksamen

 1841–44
Norske Folkeeventyr, samlede ved P.C. Asbjørnsen og Jørgen Moe. 4 hefter

 1842–1847
Samlet eventyr på reiser i Telemark, Ådalen, Hedalen, Hardanger, Voss, Sogn, Hallingdal, Setesdal og Åseral

 1849
Utga diktsamlingen Digte

 1851
Utga barneboka I Brønden og i Kjærnet. Smaahistorier for Børn 

 1877
Biskop i Kristiansand stift

… en af vor Litteraturs skjønneste Frembringelser i poetisk fortællende Prosa.

Kritiker Paul Botten-Hansen om barneboka I Brønden og i Kjærnet, sitert fra Norsk biografisk leksikon. 6: Lassen–Nitter, Oslo 2003

Norske Folkeventyr, samlede ved P.C. Asbjørnsen og Jørgen Moe (1841–44)
Fra 1841 til 1844 kom Asbjørnsen og Moes norske folkeeventyr ut i en egen publikasjon på Johan Dahls forlag. Utstyrsmessig var disse beskjedne utgivelser og står i sterk kontrast til Asbjørnsens senere publikasjoner som var langt mer forseggjorte.

Digte (1856)
I 1849 debuterte Jørgen Moe som poet med diktsamlingen Digte, utgitt på Feilburg & Landmark i Christiania. Andre opplag kom i 1856 på Steensballe i Christiania.

I brønden og i tjærnet (1928)
I 1851 utga Jørgen Moe barneboken I Brønden og i Kjærnet. Smaahistorier for Børn i Christiania på Feilburg & Landmark. Den vakre utgaven fra 1928 er illustrert av Henrik Sørensen.

Edvard Grieg: «Aftenstemning», «Bjørneskytten» (1867)
Musikkmanuskript av Edvard Grieg dedisert «Til Studentersangforeningen og dens energiske Leder Johan D. Behrens», mottatt av Behrens den 16. oktober 1867. Jørgen Moe har skrevet tekstene.

Ringerikes museum
Ringerikes museum har over 500 gjenstander fra dikterpresten og eventyrsamleren Jørgen Moes virke i sin samling.