I 1812 ble Peter Christen Asbjørnsen født i Christiania, og i 1813 ble Jørgen Moe født i Hole i Buskerud. Eventyrene de samlet inn og skrev ned i første halvdel av 1800-tallet, har gjennom generasjoner preget vår forståelse av hva det vil si å leve, lytte og fortelle. Vi kan eventyrene utenat, vi identifiserer oss med personene i dem og bærer dem med oss som en del av vår egen barndom og skolegang.

Originalversjonen av plakatene i nettutstillingen vises i over 170 norske biblioteker.

 

Det var engang tre bukker som skulle til seters og gjøre seg fete…