Nasjonalbiblioteket
   forsiden      info      søk i arkivet      fotografer      eiere
Forsiden    
 Bestilling      Kommentarer


Digital kopi av original: Negativ s/h glass 16 x 21
Fotograf: Wilse, Anders Beer
Eier: Norsk Folkemuseum
Datering: 1913
 
Søkeord: trehus, fasade
Utfyllende opplysninger: prot: Hov #Ekstern kommentar: "Dette er det s.k.Kiellandhuset på Hårr i Hå kommune. Jens Zetlitz Kielland, son av Aleksander L Kielland kjøpte kring 1904 det gamle huset på garden til Peter Lauritz Haarr og flytte det til ei tomt sør for tunet på Hårr. Biletet er med i boka By og bygd i Stavanger Amt, med bilete av Wilse og tekst av arkitekten, prof. Jens Zetlitz Monrad Kielland. Forfattaren var såleis søskenbarn til eigaren av huset. Jens Zetlitz Kielland brukte huset til sommarbustad. Eit anna bilete av huset frå austsida, med eigaren som køyrer ut frå tunet fins i boka Bilete frå Hå av Lisabet Risa, s.229. Huset er sterkt ombygt, men element frå det gamle fins enno i det nye. Det står like ved riksveg 44, på vestsida, på Hårr. Ser at på biletet ser det ut som det er skrive Hov. Det fins ingen plass på Jæren med det namnet. Ein gammal skrivemåte av namnet Hårr har vore Hor eller Horr. Men, eg er frå staden, har fleire bilete tekne av huset den tid det såg slik ut, så det er ingen tvi
Navn:
Sted:
Hårr
Tilvekstnummer: NF.WK 00801 Internnr: NBR9503:00852