Nasjonalbiblioteket
   forsiden      info      søk i arkivet      fotografer      eiere
Forsiden    
 Bestilling      Kommentarer


Digital kopi av original: Negativ s/h glass 16 x 21
Fotograf: Wilse, Anders Beer
Eier: Norsk Folkemuseum
Datering: 1904
 
Søkeord: landskap, vinter, vei, hester, sleder, passasjerer
Utfyllende opplysninger: Prot: Valdres - Veien over Tonsaasen 10/3 1904 #Ekstern kommentar: "Bildet er tatt på Bjørgosida av Tonsåsen ved høge murat'n utsiktspunkt på svingen i bakgrunn, ca 50m nord for skilt (km støtten) 40km fra Odnes. Vegvesnet har i dag anlagt rasteplass på den gamle veisvingen. Fotografen har stått der kløv-og sætervegen til Bjørgoåsen krysset, partiet benevnes ennå Tørrisrenna etter tømmer drift ned mot Begna. Forandringen er at i 2002 ble veitraséen sprengt 15-20 m inn i fjellet og ca. 90000 kbm fast fjell tatt ut. Deler av dette ble benyttet på andre siden av Tonsåsen."
Navn:
Sted:
Etnedal Tonsåsen
Tilvekstnummer: NF.W 02758 Internnr: NBR9404:02280