Nasjonalbiblioteket
   forsiden      info      søk i arkivet      fotografer      eiere
Forsiden    
 Bestilling      Kommentarer


Digital kopi av original: Negativ s/h glass 16 x 21
Fotograf: Wilse, Anders Beer
Eier: Norsk Folkemuseum
Datering: 1918
 
Søkeord: flyutstilling, gruppe, menn, utstillingskomitè, portrett
Utfyllende opplysninger: Konv: Gruppe bestyrelsen Prot: Flyutstillingen #Ekstern kommentar: "Fra Den Skandinaviske flyvemaskin- og luftmotorutstilling på Tivoli i Kristiania 2-9 mai 1918.Utstillingens president Sam Eyde i midten foran"
Navn:
Eyde, Samuel 1866 - 1940, industrimann
Heftye, Th. - , telegrafdirektør
Lippe, von der - , kommandørkaptein
Grüner, G. - , oberst
Ullidtz, H.C. - , marinekaptein
Amundson, K.B.A. - , major
Sverre, S.Th. - , direktør
Sandberg, Rei - , utstillingens sekretær
Sted:
Oslo
Tilvekstnummer: NF.WB 10525 Internnr: NBR9311:00258