Nasjonalbiblioteket
   forsiden      info      søk i arkivet      fotografer      eiere
Forsiden    
 Bestilling      Kommentarer


Digital kopi av original: Negativ s/h glass 10 x 15
Fotograf: Wilse, Anders Beer
Eier: Norsk Folkemuseum
Datering: 1914
 
Søkeord: vann, fjell, flo, uthus
Utfyllende opplysninger: Prot: Øvre Årdal Konv: Aardalsvand Høivand #Ekstern: "Midttun på nedre Voldane, Gnr. 17, Bnr. 4 sett vestfra under flom i Årdalsvatnet. I tillegg til Farnes hotell til venstre i bildet, skimtes enda ett hvitt hus bak de lavere på gården. Jeg regner med at dette er det nye våningshuset på gården, som fremdeles står, som det eneste gjenlevende, - i dag midt i et moderne boligstrøk."
Navn:
Farnes hotell -
Sted:
Årdal Øvre Årdal
Årdal Årdalsvatnet
Tilvekstnummer: NF.W 16715 Internnr: NBR9405:20231