Nasjonalbiblioteket
   forsiden      info      søk i arkivet      fotografer      eiere
Forsiden    
 Bestilling      Kommentarer


Digital kopi av original: Negativ s/h nitrat 12 x 16
Fotograf: Wilse, Anders Beer
Eier: Norsk Folkemuseum
Datering: 1938 21. juni
 
Søkeord: villa
Utfyllende opplysninger: Prot: Jakheln Villa 21/6 #Ekstern kommentar: "Dette er hovedbygningen på Storøen gård utenfor Fornebu i Bærum. Huset ble tegnet i 1932 av Arnstein Arneberg for major Alf Jakhelln. Dette var familiens sommersted, men samtidig et fullverdig gårdsbruk. (Familien bodde fast i Uranienborgslottet, Uranienborg terrasse 2.) Eiendommen ble ekspropriert på slutten av 50-tallet i forbindelse med utvidelse av flyplassen. Alf Jakhellns sønn Harald kjøpte da Jølsen gård ved Lillestrøm, hvor Arnebergs firma også tegnet nytt våningshus. Jakhelln-familien var hovedeiere av Christiania Portland Cementfabrik og var senere dominerende i Norcem."
Navn:
Arneberg, Arnstein - , arkitekt (relasjon til bildet)
Storøen gård -
Jakheln, Alf - , major (relasjon til bildet)
Sted:
Bærum Fornebu
Tilvekstnummer: NF.WB 44325 Internnr: NBR9205:10565