Nasjonalbiblioteket
   forsiden      info      søk i arkivet      fotografer      eiere
Forsiden    
    Viser bilde 1 - 20 av 477
  Format: Frimerkebilder Kvartformat
Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Hole, Skaret
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 01610
Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Ringerike, Begna
         Ringerike, Hen
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 02207
Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Hole, Skaret
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 01614
Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Hole, Humledal
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 01616* A
Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Hole, Humledal
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 01616* B
Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Hole, Krokkleiva
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 01625
Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Hole, Krokkleiva
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 01626
Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Hole, Kongens utsikt
         Hole, Steinsfjorden
         Hole, Tyrifjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 01627
Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Hole, Steinsfjorden
         Hole, Kongens utsikt
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 01628
Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Hole, Steinsfjorden
         Hole, Dronningens utsikt
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 01630* A
Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Modum, Haugfoss
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00105
Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Ringerike
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00108
Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Hønefoss, Hønefossen
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00111* A
Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Ringerike, Norderhov
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00115
Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Hole, Tyrifjorden
         Hole, Kongens utsikt
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00120
Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Hole, Kleivstua
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00122
Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Hole, Krokkleiva
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00125
Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Hole, Tyrifjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00132* B
Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Ringerike, Hofsfossen
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00135
Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Ringerike, Hofsfossen
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00136
    Viser bilde 1 - 20 av 477
  Format: Frimerkebilder Kvartformat