Nasjonalbiblioteket
   forsiden      info      søk i arkivet      fotografer      eiere
Forsiden    
    Viser bilde 1 - 168 av 168
  Format: Frimerkebilder Kvartformat

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16721

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16722

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16723

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28398

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28399

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28400

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28401

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28402

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28403

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28404

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28405

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28406

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28407

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28408

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28409

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28410

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28411

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28412

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28572

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
         Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28573

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28574

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hella
         Sogn og Fjordane, Fjærlandsfjorden
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04086

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04191

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04192

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04193

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04194

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04195

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04196

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04197

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
         Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04198

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
         Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04199

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04201

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04202

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04203

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04204

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04205

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04206

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04207

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04208

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04209

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04210

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04211

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04212

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04213

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04214

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04215

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04216

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04217

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04218

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04219

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04220

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04221

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04222

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04223

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04224

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04225

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04226

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 49044

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 49045

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 49046

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 49048

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Grinde
         Leikanger, Fosse
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 49050

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Vik, Vangsnes
         Leikanger, Fosse
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 49051

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogn og Fjordane, Sognefjorden
         Leikanger, Suphamar
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 49052

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogn og Fjordane, Sognefjorden
         Leikanger, Suphamar
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 49053

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogn og Fjordane, Sognefjorden
         Leikanger, Suphamar
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 49054

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogn og Fjordane, Sognefjorden
         Leikanger, Suphamar
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 49055

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogn og Fjordane, Sognefjorden
         Leikanger, Suphamar
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 49056

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogn og Fjordane, Sognefjorden
         Leikanger, Suphamar
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 49057

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogn og Fjordane, Sognefjorden
         Leikanger, Suphamar
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 49058

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 49061

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 49063

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 49065

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 49066

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 49067

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 49068

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14526

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14527

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14528

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14529

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14530

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14531

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Rinde
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14550

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14634

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14635

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14636

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14637

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14638

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14639

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14640

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14641

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14642

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14643

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14644

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14645

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14646

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14647

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14648

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14649

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14650

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14651

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14652

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14653

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14654

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14655

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
         Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14656

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14688

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14689

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14692

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14693

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14694

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14695

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14696

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14697

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14698

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14699

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14700

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14701

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14702

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14703

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14704

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14705

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
         Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14706

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
         Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14709* B

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
         Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14710

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
         Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14711

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14712

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14713

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14714

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
         Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14715

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14716

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14717

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14718

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14719

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14720

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14721

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14722

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14723

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14724

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14725

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14726

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14727

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14728

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14729

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Grinde
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14730

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Grinde
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14731

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Grinde
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14739

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Grinde
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14740

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Grinde
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14741

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
         Leikanger, Grinde
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14742

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Grinde
         Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14743

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Grinde
         Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14744

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Grinde
         Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14745

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Grinde
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14746

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14747

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14748

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14749

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14750

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14751

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14752

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14753

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14754

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14755

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14756

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
         Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14757

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
         Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14758

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger, Hermansverk
         Leikanger
         Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14759

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Leikanger
         Leikanger, Sognefjorden
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14760
    Viser bilde 1 - 168 av 168
  Format: Frimerkebilder Kvartformat