Nasjonalbiblioteket
   forsiden      info      søk i arkivet      fotografer      eiere
Forsiden    
    Viser bilde 1 - 193 av 193
  Format: Frimerkebilder Kvartformat

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00348

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00349

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00351

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00352

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00354

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Bakka
         Aurland, Nærøy
         Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00358

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Bakka
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00359

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Bakka
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00360

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Bakka
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00361

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Bakka
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00362

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Bakka
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00363

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00364

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00365

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Styvi
         Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00366

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Styvi
         Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00368

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Styvi
         Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00369

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Dyrdal
         Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00370

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Dyrdal
         Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00371* A

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Dyrdal
         Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00371* B

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 00372

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 01832* A

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 01832* B

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 01833

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 02340

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 02341

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 02342

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 02343* A

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 02343* B

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 02344

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 02345* A

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 02346

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 02347

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 02348

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 02351

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 02847

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 02848

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 02849

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 02959

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 02961* A

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 02961* B

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 03165

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 03166

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 03167

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 03221* A

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 03221* B

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1902
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 01440

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1902
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 01441

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1902
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 01442

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1902
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 01443

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1902
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 01445

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1902
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 01446

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1902
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 01461

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1902
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 01462

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Bakka
         Aurland, Nærøy
         Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1902
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 01463

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Bakka
         Aurland, Nærøy
         Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1902
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 01464

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1902
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 01468

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1905
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 04630

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1905
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 04631

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Bakka
         Aurland, Nærøy
         Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1905
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 04632

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1905
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 04634

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1906
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 04624

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1906
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 04627

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1906
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 04628

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1906
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 04629

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1907
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 07277

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1907
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 07278

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1907
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 07279

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1907
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 07280

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1907
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 07281

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1907
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 07282

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1907
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 07283

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1907
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 07284

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1907
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 07285

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Bakka
         Aurland, Nærøy
         Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1907
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 07286

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1907
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 07287

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1907
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 07288

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1907
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 07289

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1907
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 07330

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1907
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 07331

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1907
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 07332

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1907
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 07270

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1907
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 07274

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1907
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 07275

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1907
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 07276

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10359

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10365

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10346

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10347

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10348

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Bakka
         Aurland, Nærøy
         Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10351

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Bakka
         Aurland, Nærøy
         Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10352

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Bakka
         Aurland, Nærøy
         Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10353

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Bakka
         Aurland, Nærøy
         Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10354

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Bakka
         Aurland, Nærøy
         Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10355

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10357

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10358

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10360

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10361

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10362* A

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10362* B

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10363

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10364

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10366* A

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10366* B

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10367

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10667

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10668

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10669

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10670

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1909
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 10671

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1911
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 13146* A

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1911
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 13314

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1911
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 13315

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1911
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 13316

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1911
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 13317

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1913
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 15482

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1913
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 15643

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1913
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 15644

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1913
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 15462

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1913
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 15466

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1913
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 15467

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1913
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 15468

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16700

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16701

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16702

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1921
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 22014

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1921
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 22016

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1921
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 22018

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1921
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 22019

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1921
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 22020

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1921
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 22021

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1921
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 22116

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1921
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 22117

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1921
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 22118

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1921
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 22119

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1921
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 22120

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1921
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 22121

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1921
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 22122

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1921
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 22123

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1921
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 22124

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1921
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 22125

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1921
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 22126

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1921
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 22127

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1921
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 22128

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1921
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 22129

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1924
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 24712

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1924
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 24715

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1924
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 24717

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1925
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 27164

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1925
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 27165

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1925
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 27166

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1925
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 27167

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1925
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 27168* A

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1925
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 27212

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1925
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 27213

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1925
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 27218

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1925
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 27439

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28747

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28748

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28749

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28750

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28751

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28752

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28753

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1926
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 28754

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1928
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 33115

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1928
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 33116

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1928
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 33117

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1928
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 33118

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1928
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 33119

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1928
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 33120

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1928
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 33121

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1928
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 33123

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Beitelen
Datering: 1930
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 35404

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1932
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 38429

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1932
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 38430

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1932
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 38431

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1932
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 38432

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1932
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 38433

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1932
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 38434

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1932
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 38435

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1932
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 38436

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1932
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 38437

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1932
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 38438

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1932
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 38439

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1932
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 38440

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1932
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 38441* A

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1932
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 38397

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1932
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 38398

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
         Aurland, Gudvangen
Datering: 1932
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 38399

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1932
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 38446

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1932
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 38447

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Aurland, Nærøyfjorden
Datering: 1934
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WB 41286* M
    Viser bilde 1 - 193 av 193
  Format: Frimerkebilder Kvartformat