Nasjonalbiblioteket
   forsiden      info      søk i arkivet      fotografer      eiere
Forsiden    
    Viser bilde 1 - 55 av 55
  Format: Frimerkebilder Kvartformat

Fotograf: Lindahl, Axel
Sted: Sogndal SF, Mundal
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1880 - 1890
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WL 02972

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Balestrand, Fjærlandsfjorden
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16639

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Balestrand, Fjærlandsfjorden
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16640

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Balestrand, Fjærlandsfjorden
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16641

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Balestrand, Fjærlandsfjorden
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16642

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Balestrand, Fjærlandsfjorden
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16643

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Balestrand, Fjærlandsfjorden
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16644

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Balestrand, Fjærlandsfjorden
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16645

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
         Sogndal SF, Fjærlandsfjorden
         Sogndal SF, Mundal
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16646

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16647

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Balestrand, Fjærlandsfjorden
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16648

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Balestrand, Fjærlandsfjorden
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16649

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Balestrand, Fjærlandsfjorden
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16650

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Balestrand, Fjærlandsfjorden
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16651

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Balestrand, Fjærlandsfjorden
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16652

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Balestrand, Fjærlandsfjorden
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16653

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Balestrand, Fjærlandsfjorden
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16654

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1914
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 16527

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Bøyabreen
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04048

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Bøyabreen
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04049

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Bøyabreen
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04050

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Bøyabreen
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04051

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Bøyabreen
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04052* A

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Bøyabreen
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04053

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Bøyabreen
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04054

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04056

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04057

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04058

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Balestrand, Fjærlandsfjorden
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04059

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04060

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04063

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04066

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04067

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04075

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04078

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04079

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04080

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04081

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04082

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04083

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04093

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04094

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04095

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04096

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04097

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04103

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04104

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04112

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04113

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
         Balestrand, Almenipa
         Sogndal SF, Bøyabreen
Datering: 1936
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 04114

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.W 49127

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14553

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14554

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Balestrand, Fjærlandsfjorden
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14574

Fotograf: Wilse, Anders Beer
Sted: Balestrand, Fjærlandsfjorden
         Sogndal SF, Fjærland
Datering: 1941
Eier: Norsk Folkemuseum
Tilvekstnr: NF.WF 14575
    Viser bilde 1 - 55 av 55
  Format: Frimerkebilder Kvartformat