Søke i samlingen

Søk i Nasjonalbibliotekets samling kan grovt sett deles i to: Søk i Oria (bibliotekkatalogen) og søk i nettbiblioteket (digitale objekter). De to søkene gir ulike resultat og muligheter.

I tillegg har Nasjonalbiblioteket en rekke spesialsamlinger med egne kataloger. For søk i disse, henvises det til spesiallesesalen@nb.no.

Oria

I søketjenesten Oria får du oversikt over hele Nasjonalbibliotekets samling av trykte bøker, aviser, tidsskrift, m.m.

Du søker også i elektroniske ressurser: open access, tidskrifter i e-abonnement og materiale som Nasjonalbiblioteket har digitalisert. Noe av dette får du kun åpnet i våre lokaler (og i noen tilfeller ved hjemmepålogging med lånekort).

Ønsker du å bestille fra samlingen gjøres det i Oria med gyldig lånekort fra Nasjonalbiblioteket. Det meste av materialet står i lukkede magasin og må bestilles på forhånd.

Oria kan også brukes til å søke i samlingen til over 100 norske fag- og forskningsbibliotek.

Nettbiblioteket

Nasjonalbiblioteket digitaliserer systematisk hele samlingen. I nettbiblioteket kan du søke i fulltekst i bøker, aviser, bilder og tidsskrift. (For å finne privatarkiv, radioopptak m.m., kan du gå til den gamle nettsiden.

Materiale som ikke er vernet av opphavsretten gjøres tilgjengelig for alle på internett. Der vi har avtaler med opphavsretthavere får brukere med norske IP-adresser tilgang til materiale som er vernet av opphavsretten.

Hele den digitale samlingen er tilgjengelig for forskning og dokumentasjon i Nasjonalbibliotekets lokaler.

Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å bestille materiale i nettbiblioteket, bare søke og lese.

Veiledning til søk i nettbiblioteket finner du her.

Siden vi ikke er ferdig med å digitalisere alt, vil det være mye du ikke får treff på i nettbiblioteket. En mer fullstendig oversikt over samlingen får du i Oria.

Finner du ikke det du søker – Spør biblioteket