Lånekort og lån

For å benytte deg av Nasjonalbibliotekets fysiske materiale må du ha lånekort.

Alle personer over 18 år kan få lånekort. Lånekort er gratis.

Lånekort får du ved henvendelse til veiledningen@nb.no / 23 27 60 12, eller ved å komme til Nasjonalbiblioteket, Solli Plass, Oslo. Du må vise gyldig legitimasjon med bilde og underskrive vårt utlånsreglement. Har du lånekort fra et annet bibliotek, eventuelt studentkort er det fint om du tar  det med.

Lånekort gir adgang til et utvalg elektroniske ressurser hjemmefra.

Lån

Vi skiller mellom to type lån:

Lesesalslån: Materiale som ikke kan lånes med hjem blir utlevert på lesesalen. Det registreres på ditt lånekort og leveres ut mot fremvisning av lånekort eller annen gyldig ID.

Hjemlån: Hjemlånseksemplarer hentes i Veiledningen i 1.etasje. Lånetiden er 4 uker og lånet kan fornyes inntil 3 ganger (maksimalt 116 dager) hvis ingen andre venter. Du kan selv fornye lån i Oria.

Utlånsreglement finner du her. 

Lån fra andre bibliotek

Innlånstjenesten bestiller bøker og kopier fra andre bibliotek i inn- og utland for personlige brukere som ikke har et institusjonsbibliotek å henvende seg til. Studenter og ansatte ved universitet og høyskoler må bestille innlån gjennom sitt bibliotek.

Hvis materialet finnes på andre åpne bibliotek innen Oslo, må man selv oppsøke dette biblioteket.

Innlån fra Norden er gratis. Utenfor Norden koster et lån 100 kr, og er kun tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets lesesal. Innlånskopier er gratis.

Innlånstjenesten hjelper norske bibliotek med lokalisering og bestilling. Se her for mer informasjon.  

innlaanet@nb.no / 23 27 60 70.