Bestille materiale

For å bestille materiale fra vår samling må du logge deg på Oria med gyldig lånekort fra Nasjonalbiblioteket. Har du problemer med pålogging, se vår påloggingsveiledning.

Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å bestille materiale i nettbiblioteket, bare søke og lese.

Søk opp tittelen du ønsker å låne og velg fanen Finn og bestill.

Alt fysisk materiale må bestilles på forhånd. Unntak er aviser på mikrofilm.

Ønsker du hjemlån, må du angi dette i kommentarfeltet.

Ved bestilling av tidsskrifter bruker du kommentarfeltet til å angi hva du ønsker av heftenummer og år.

Når bestilt materiale er klart vil du få en e-post om hvor du kan hente dette: Veiledningen (hjemlån) eller lesesalen (ikke hjemlån).

Finner du ikke det du søker, eller trenger du hjelp til å bestille Spør Biblioteket.

Nasjonalbibliotekets samling

Nasjonalbibliotekets samling er oppdelt i 3 nivåer:

  • Bevaringssamlingen betyr at materialet er et bevaringseksemplar som ikke leveres ut.
  • Depotbiblioteket betyr at materialet er til hjemlån.
  • Publikumstjensten betyr at materialet befinner seg på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Det aller meste er til bruk på lesesalen, mens noe kan lånes med hjem.

Når får du materialet?

Bestillinger hentes frem til kl. 12.00 neste virkedag. Det hentes ikke frem materiale på lørdager.

For materiale fra våre spesialsamlinger (privatarkiv, fotografier, postkort og plakater, småtrykk, eldre og sjeldne bøker, kart med mer) gjelder egne regler for bestilling. Ta kontakt med spesiallesesalen for å gjøre en avtale.