Nasjonalbiblioteket   English
 
Bibliografi
Sigrid Undset

Om bibliografien

Navn:
Undset
Fullstendig tittel:
Sigrid Undset-bibliografi 1907-2007
Omfang/fag:
Sigrid Undset - av og om
Bibliografien dekker:
Referanser til bøker, artikler i bøker og i tidsskrifter, en del avisartikler og noe audiovisuelt materiale - utgitt 1963-2007 i Norge, andre europeiske land og Nord-Amerika. I tillegg er inkludert noen innførsler som mangler i den tidligere bibliografien av Ida Packness. For perioden 1907-1962 kan det søkes i en skannet versjon av "Sigrid Undset bibliografi" av Ida Packness, Oslo 1963
Søkemuligheter:
Emneord kan søkes via emneordslister
Oppdatering:
Avsluttet august 2008
Antall poster:
1892
Trykte produkter:
Ida Packness: Sigrid Undset bibliografi, Oslo 1963
Datakilde:
Manuskript 1962-2007: Henrik Keyser Pedersen, Data: Nasjonalbiblioteket
Kontaktadresse:
Nasjonalbiblioteket, Fag og forskning, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo, Telefon: 23 27 61 01, E-post: undset@nb.no

Beskrivelsen sist oppdatert: 2020-01-24 13:16:48