Bibliografi
Dag Solstad

Om bibliografien

Navn:
Solstad
Fullstendig tittel:
Solstad-bibliografi : litteratur av og om Dag Solstad
Omfang/fag:
Alle fag
Bibliografien dekker:
Referanser til norske og utenlandske bøker, artikler i bøker og tidsskrifter - av og om Dag Solstad, samt anmeldelser av Solstads bøker i norske og noen utenlandske aviser
Oppdatering:
Bibliografien ble, ferdigstilt som prosjekt høsten 2011 og oppdateres deretter løpende av avdelingen, Tilvekst og kunnskapsorganisering
Antall poster:
2576
Andre opplysninger:
Litteraturreferansene er funnet i bibliografier, databaser og sekundærlitteratur og kontrollert mot selve litteraturen. Prosjektleder: Hege Stensrud Høsøien ; ansvarlig bibliotekar: Elin Grønneberg ; utvikling: Torstein Tjelta. Se også bibliografiens Forord
Datakilde:
Nasjonalbiblioteket og BIBSYS
Kontaktadresse:
Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo, Telefon: 23 27 61 01, E-post:solstadbibliografien@nb.no

Beskrivelsen sist oppdatert: 2020-01-23 12:54:11