Ibsen, Henrik
Ungdomsskuespill og historiske dramaer 1850-64 ; Dikt. - Oslo : Gyldendal, 2000. - 424 s.
(Ibsens samlede verker i billigutgave 1)
ISBN 82-05-27076-7
1. utg. av denne 3-bindsutg. 1962