Ibsen, Henrik, 1828-1906
Samlede verker. Bind II / Henrik Ibsen. - Oslo : Gyldendal, 1995
In: Samlede verker. - Oslo : Gyldendal, 1995. - B. 2. - 415 s.
ISBN 8205234833
Elektronisk reproduksjon [Norge] Nasjonalbiblioteket Digital 2010-02-02
DDC: 839.82
DDC: 839.822