Ibsen, Henrik
Bergmanden : ur Digte. - 1928
In: Studiekamraten : tidning för det fria och frivilliga bildningsarbetet. - Stockholm. - 10:6 (1928), 3