Ibsen, Henrik
Koht, Halvdan
Seip, Didrik Arup
Hundreårsutgave : Henrik Ibsens samlede verker. 2 / ved Francis Bull, Halvdan Koht, Didrik Arup Seip. - Oslo : Gyldendal, 1928. - 344 s.
()