Ibsen, Henrik
Mærli, Terje
Radoor, Oda
Torshovteatret
Keiser og galileer : et verdenshistorisk skuespill (1873) / av Henrik Ibsen ; bearbeidet av Terje Mærli og Oda Radoor. - [Oslo] : Torshovteatret, [2006]. - 185 s.
"17.10.06"
Premiere: Torshovteatret 11. nov. 2006