Ibsen, Henrik
Digte / af Henrik Ibsen. - [Oslo] : [H.W. Lie], [2010]. - 178, XXII s. faks.
"... en replikk - en rekonstruert kopi - av Ibsens førsteutgave av "Digte" fra 1871" - etterordet