Ibsen, Henrik
Einar Benediktsson
Pétur Gautur. - [Reykjavik], [2001]. - 203 bl.
Forkortet etter Einar Benediktssons oversettelse. - Ble fremført som monolog av Gunnar Eyjólfsson på Nasjonalteatret i Reykjavík med premiere 24/2-2002