Ibsen, Henrik
[Når vi døde vågner : arabisk oversettelse] / trans. by Mahmoud Samy Ahmed ; rev. & intr. by Derini Khashaba. - Kairo, 1963. -