Hanssen, Jens-Morten
Borkman og malmen [elektronisk ressurs]. - Oslo, 2010. -
Opprettet 01.09.2010. - Lokalisert 26/1-2011