Ibsen, Henrik
Døving, Anderz
Nord-Trøndelag teater
Sancthansnatten / ... ; bearbeidet av Anderz Døving. - [Verdal] : Nord-Trøndelag teater, [2006]. - 74 bl.
Premiere på Nord-Trøndelag teater 23/6-2006