Ibsen, Henrik
[Olaf Liljekrans]. - 1857
In: Aftenbladet. - Kristiania. - 13/2-(1857) (nr 37)
Teaterkritisk debatt og svar fra Ibsen på artikkelen i nr 22