Ibsen, Henrik
Gengangere / Henrik Ibsen. - [Galten] : Mikro, 1999. - 71 s.
(Mikro skuespil)
ISBN 87-7046-132-5
Norsk tekst