Ibsenpremiär på Stadsteatern i går. - 1928
In: Sydsvenska dagbladet. - Malmö. - 14/4-(1928)
Signert: Th:son