Ibsen, Henrik
John Gabriel Borkman ; Når vi døde vågner / edering: Christian Janss (ansv.), Stine Brenna Taugbøl, Ellen Nessheim Wiger. - Oslo : I kommisjon hos Aschehoug, 2010. - 291 s.
(Henrik Ibsens skrifter 10)
ISBN 978-82-03-19007-0
ISBN 978-82-03-18981-4
ISBN 978-82-03-18939-5