Ibsen, Henrik
Kleine Eyolf : tooneelspel in drie bedrijven. - Utrecht : P.H. Reyers, 1895. - 85 s.