Ibsen, Henrik
Alving, Fanny
Molander, Olof
Radiotjänst
En folkfiende / ... ; översättning: Fanny Alving ; radiobearbetning: Olov Molander. - Stockholm : [Radiotjänst], 1939. - 67 s.
(Radiotjänsts teaterbibliotek ; 43)