Ibsen, Henrik, 1828-1906
Abdel Wahab, Sherin, 1968-
Rawāsh, Amal
Ibsen in Translation (prosjekt)
[Samfundets støtter] / Henrik Ibsen ; tarjumah: Shirin Abd-ul-Wahab, Amal Rawash. - al-Qahirah [Kairo] : Dar Myryt, 2015. -
ISBN 9789773517342
Oversettelse i tilknytning til prosjektet Ibsen in Translation