Ibsen, Henrik
Doksani, Jorgji
Zheji, Gjergj
Koci, Afrim
Drama / Henrik Ibsen ; redaktor Jorgji Doksani, Gjergj Zheji. - [Tiranë] : Naim Frashëri, 1990. - 574 s.
Innhold: Per Gynti ; Lufta për fronin ; Shtyllat e shoqërisë ; Jun Gabriel Borkmani. Oversatt av Gjergj Zheji (Per Gynti) og Afrim Koci. Originaltitler: Peer Gynt ; Kongs-emnerne ; Samfundets støtter ; John Gabriel Borkman