Ibsen, Henrik
Bull, Francis
Seip, Didrik Arup
Hundreårsutgave : Henrik Ibsens samlede verker. 1 / ved Francis Bull, Halvdan Koht, Didrik Arup Seip. - Oslo : Gyldendal, 1928. - 341 s.
()