Linde, Ebbe
TV-teatern gav "Vildanden". - 1961
In: Dagens nyheter. - Stockholm. - 28/1-(1961), ill.